Stichting Ferenc is per 1 januari 2016 door de belastingdienst bij beschikking aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Belastingvoordelen

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Eenmalige schenking

Een gewone schenking of gift kunt u doen door overmaking op rekeningnummer NL17 ABNA 0624 6487 29  van het door u beoogde bedrag onder vermelding van ‘gift’ of ‘schenking’. Vanwege de ANBI status van Stichting Ferenc is deze schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U mag schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedragen. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Voor algemene informatie van de belastingdienst over giften:

www.belastingdienst.nl/giften